Şirketimiz

Şirketimiz

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Viyana merkezli uluslararası sigorta grubu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bünyesindeki en büyük şirkettir. Bağımsız bir kuruluş olarak şirket, tamamen Avusturya pazarına yönelik olarak faaliyet göstermektedir.

Wiener Städtische, yüzde 13,7’lük pazar payıyla Avusturya’nın en büyük sigorta şirketi konumundadır. “Endişelerinizin sorumluluğunu biz üstleniyoruz” şeklindeki kurumsal slogan, 190 yıldan beri hayata geçirilmektedir.   

Kuruluşu 1824 yılına dayanan Wiener Städtische için ‘gelenekle yoğrulmuş’ demek yanlış olmaz. Avusturya sigorta pazarının tüm segmentlerinde faaliyet gösteren şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine, yaşamlarının pek çok alanında rahatlık ve güven sağlamaktadır.   

Avusturya sigorta pazarının lideri olarak güçlü bir sermaye tabanına sahip olan şirket, bu sayede faaliyetlerini sürekli ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. Sektördeki tecrübe ve başarısı ise, ekonominin zorlu dönemlerinde bile istikrar içinde yola devam etmesini sağlamaktadır.

Bir yandan sigorta bölümüyle istihdam yaratıp, diğer yandan başka şirketlere, altyapıya ve sosyal ve kültürel alanlara yatırım yaparak uzun yıllardır Avusturya ekonomisine çok değerli katkılar sağlayan şirket, ülkede iş dünyasının en önemli oyuncularından biri olarak yerini korumaktadır. Wiener Städtische, ülkede gayrimenkul alanının da en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olup, yatırımlarını sigorta primi getiren yerlere yapmaktadır. Yönetilen varlıkların önemli bir bölümü, gayrimenkule yatırılmaktadır. Şirket, yatırımlarında yüksek getiri beklediği ve dolayısıyla poliçe sahiplerine, yani müşterilerine yüksek güvence sunan projeleri tercih etmektedir. Sanayi kuruluşları ve büyük ölçekli şirketler için adil bir iş olan Wiener Städtische, bu rolüyle ülke ekonomisinin istikrar ve büyümesine de ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bu noktada elbette Wiener Städtische’nin bağlı bulunduğu Vienna Insurance Group gibi geniş tabanlı bir ana şirketin sağladığı avantajları da unutmamak gerekir. Viyana Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören en önemli gruplardan biri olan Vienna Insurance Group, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde elde ettiği başarıyla, Avusturya finans merkezine önemli katma değerler sağlamaktadır.