Eine glückliche Familie fährt mit dem Auto in den Urlaub. Die Eltern und das Kind schauen lächelnd aus den Fenstern.

Aracınız ile yurt­dışına mı çıkıyor­su­nuz? “Yeşil kart’ı“ ihmal etmeyin!

Çoğu Avrupa ülkelerınde aracınızın plakası sigortalı olduğunuzu gösterir, ancak Arnavutluk veya Makedonya da Yeşil kart’ın bulundurulması yasal olarak zorunludur. Yeşil kart aracınızın yurt dışında geçerli bir trafik sigortasına sahip olduğunu gösterir. Aracınız ile yurtdışına çıkmadan önce lütfen araç sigortanızın hangi ülkelerde geçerli olduğuna dair bilgi alınız, ziıra bazı ülkelerde ayrıca bir sigorta gerekmektedir. Wiener Staedtische sigortasının kapsama alanı tüm Avrupa coğrafyasını içermektedir.

Hangi Avrupa ülke­lerinde “Yeşil kart’ı“ bera­ber­in­izde bulun­dur­manız gerekir?

AL       Arnavutluk

MK     Makedonya

MD      Moldavya

MNE*  Karadağ

UA      Ukrayna

BY       Beyaz Rusya

*1.2.2012’den bu yana Sırbistan Karabağ’ın kendine ait devlet plâkası vardır (MNE). Bu nedenle ilgili tarih itibarîyle Sırbistan Karabağ’a yapacağınız tüm seyahatlerde yeni devlet plâkası (MNE)’nin belirtildiği Yeşil Kartı yanınızda bulundurmaya özen gösteriniz. 01.02.2012 tarihine kadar hem Sırbistan, hem de Sırbistan Karadağ için geçerli olan SRB plakası, söz konusu tarihten itibaren sadece Sırbistan için geçerli olacaktır. Sırbistan’a yapılacak girişler için 01.01.2012 tarihinden itibaren Yeşil Kart zorunlu değildir, ancak Yeşil Kartı yanınızda bulundurmanızı yine de tavsiye ederiz.

“Yeşil kart“ı (internasyonal araç trafik sigortası, IVK: İnternationale Versicherungskarte für Kraftverkehr) yasaların gerektirmediği ülkelerde de yanınızda bulundurmanız, sıkça yapılan trafik kontröllerinde istenildiğinden, yararınıza olur (örneğin İtalya, Hırvatistan,...).

Avrupa sınır­ları dışında bulunan ülkel­erde (Türkiye) nelere dikkat edil­me­li­dir?

Seyahat öncesi ayrıca ücretli “Geniş Kapsamlı Yeşil kart“ sigortasını yaptırmanız gerekmektedir. Sözlesmenin Seyahat öncesinde imzalanmasi gerekmektedir ve yalnızca tüm sözleşme süresi boyunca sigorta poliçesine dahil edilebilir.

“Geniş Kap­samlı Yeşil kart“ hangi ülkeler için zorun­lu­dur veya yap­tırıla­bi­lir?

IL        Israil

MA      Fas

TN       Tunus

TR       Türkiye

AZ       Azerbaycan

Bu ülkelerde Geniş Kapsamlı Yeşil kartınızın olmaması aracınızın sigortalı olmadığını anlamındadır.

Yeşil Kart Anlaşmasını kabul etmesine rağmen İran (IR) sigorta kapsamı dışındadır.

“Yeşil kart“ nerel­erde geçerli değil­dir?

Kosova

Geniş Kap­samlı Yeşil kart“ sigor­tası neleri kap­sa­mak­ta­dır?

Standart olarak Araç Trafik Sigortasını kapsamaktadır. Mevcut olan Araç Kaskonuzu veya Ferdi Kaza  Sigortanızı da (örneğin Şahıs kaskosu) bu kapsamın içine ilave ettirmek isterseniz, lütfen seyahatiniz öncesi bunun için başvurunuz. 

“Sınır sigor­tası“ nı ne zaman yap­tır­manız gerekir?

“Yeşil kart“ ın araç trafik sigortası yerine geçmediği veya araç trafik sigortası olarak kabul edilmediği ülkelerde yaptırmanız gerekmektedir.

“Sınır sigor­tası“ nedir?

“Yeşil kart“ ın araç trafik sigortası yerine geçmediği veya araç trafik sigortası olarak kabul edilmediği ülkelere seyahat edecekseniz, o ülkenin sınır girişinde ücret karşılığı sınır sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Sınır sigortası yabancı ülkeye giriş yaptığınız aracın trafik sigortalı olduğunun kanıtıdır.

Bu ülkelerin sigorta ödemeleri genel olarak düşüktür. Bir hasar olduğunda sigorta ödemeleri genelde Avusturya ya göre azdır.  

Sigorta ödenekleri farklılık gösterbileceğinden, yolculuk öncesi otomobil kulüplerinden veya gideceğiniz ülke elçiliğinden bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Seya­ha­ti­niz öncesi nelere dikkat etmeniz gerekir?

“Yeşil kart“ ınızın geçerliliğini kontröl ediniz. Eğer süresi dolmuş ise, derhal yenisini talep ediniz.
“Geniş kapsamlı yeşil kart“ gerektiren bir ülkeye seyahat edecekseniz, yolculuğunuza çıkmadan önce bunu temin ediniz.
AB kurallarına uygun bir plakanız yoksa, aracınıza geldiğiniz ülkenin kodunu gösteren bir amblem yapıştırınız. 

Yeşil kart“ ı nereden temin ede­bi­li­rim?

Yeşil kartınızı internet üzerinden veya telefonla (Avusturya dahilinde 050 350 350, Avusturya dışında +43 50 350 350) 24 saat müşteri hizmet servisimizden talep edebilirsiniz.

Lütfen gerekli ulaştırma süresini de göz önünde bulundurarak, yolculuğunuza çıkmadan önce “Yeşil kart“ ınızı zamanında talep ediniz.

Sorunsuz bir tatil geçirmenizi dileriz.