Naši proizvodi

Naši proizvodi

Osiguravajuća kuća Wiener Städtische je aktivna u svim segmentima (štete/nezgode, životno osiguranje i bolest) te kao inovativni kompozitni osiguravatelj nudi za sve potrebe u području privatnih životnih situacija kao i komercijalnog i poslovnog sektora individualna rešenja osiguranja.

Naši programi osiguranja privatnih lica obuhvataju područja predostrožnosti, stanovanja, mobilnosti, putovanja i zdravlja. Tako našim klijentima pružamo bezbednost na svakom području života: od finansijskog osiguranja za budućnost preko osiguranja vašeg doma, odnosno mesta stanovanja, i vozila do rešenja za putovanja u inostranstvo i vaše zdravlje.

I kompanije sarađuju sa nama kao pouzdanim partnerom: Pružamo raznovrsna rešenja koja se – zavisno od potreba kompanije – mogu kombinovati u individualno prilagođen paket osiguranja. Pri tom pružamo kvalitetno individualno savetovanje i koncepte prilagođene svakoj kompaniji. Nakon analize postojećeg potencijala rizika možemo da definišemo optimalnu varijantu zaštite svake kompanije.

Svi naši proizvodi temelje se na potrebama i zahtevima klijenata – zbog toga neprestano razvijamo ponude koje će biti optimalno prilagođene i dinamične kao što je i sam naš život. Uz neprestani razvoj osiguravateljskih rešenja, kompanija Wiener Städtische Versicherung od 2008. sarađuje sa grupacijom štedionica Erste Banke. Po potrebi je kao kontakt, u slučaju specifičnog načina finansiranja ili interesa za određeni bankovni proizvod, na raspolaganju iskusan i kvalifikovan saradnik.